Egenkapitallån

Kommentarer er skrudd av for Egenkapitallån

Når man skal låne penger, trenger man ofte å stille med egenkapital. Dette gjelder spesielt når man skal søke om boliglån og billån. Dette kravet om et egenkapital, gjør at man må ty til alternative metoder. Et Egenkapitallån er et av de mest brukte. Mange benytter seg da av et vanlig forbrukslån for å dekke kravet om kapitalen.

Hvis du skal ta opp et egenkapitallån, er det greit å sammenligne litt først. Her ser du en liste med sammenlignede populære lån i Norge i dag.

Anbefalte forbrukslånMaks lånebeløpLåneeksempelSøknadslink
Bank Norwegian600 000,-65 000,- o/5 år
etabl.geb. kr 950,-
Totalt 95 872,-
Søk!

(Annonse)
Finansiering24350 000,-Eks. 65 000 o/5år
Eff. 19,74% + etb 950,-
Totalt: 99.348,-
Søk!

(Annonse)

Lån til egenkapital på bil

Banken krever ofte at du dekker minst 35% av lånet selv, og får svært sjelden full finansiering. Selv om noen få tilbyr 100% finansiering, er det vanligste å dekke mye selv. Dette er for at banken skal ha en viss pant i bilen også på sikt. Lånet til egenkapitalen vil naturligvis da også være avhengig av hvor dyr bilen du skal kjøpe er. Dess billigere bil, dess mindre trenger du å stille i kapital selv.

Egenkapitallån på bil kan i noen tilfeller være vanskelig. Da tenker vi spesielt på unge søkere som for eksempel akkurat har fylt 18 og fått førerkortet. Det er nemlig ikke alle aktører som gir lån til så unge mennesker.

Lån til egenkapital på bolig

Den vanligste formen for egenkapitallån kommer imidlertid når man skal kjøpe bolig. Kravet har blitt endret flere ganger de siste årene, og har gått fra 10% til 15% og tilbake igjen til 10%. Dette kan være et meget betydelig beløp, ettersom en bolig gjerne koster flere millioner norske kroner. Beløpet du må dekke selv er det svært få som har, og spesielt unge mennesker har derfor problemer med å komme inn på boligmarkedet. I noen tilfeller kan være være heldige å få et såkalt husbanklån, men her spiller både beliggenhet (kommune) og annet inn.

Et forbrukslån kan bli en enorm utgift dersom dette skal komme i tillegg til boliglånet ditt. Vi anbefaler at dette er siste utvei. Hør med kommunen du bor i, om det kan være alternative løsninger hvis du ikke selv kan dekke kravet om nok kapital. Banken vil naturligvis også væe behjelpelige dersom det finnes muligheter.

Husk ekstra avdrag hvis du har forbrukslån som egenkapital

De ekstra avdragene blir uhyre viktig hvis du velger å ta opp et forbrukslån som egenkapital. Vi kan ikke understreke viktigheten av dette nok – med de effektive rentene et forbrukslån opererer med, vil du tape flere tusen kroner i løpet av lånetiden og vil være en enorm kostand ved siden av et boliglån som sannsynligvis allerede er stort nok fra før.

Etter noen år, vil det kanskje også være mulig å refinansiere boliglånet, der også forbrukslånet vil bli tatt med slik at du blir kvitt denne gjelden og få samlet alt under én paraply – en langt billigere paraply.

About the author:

Back to Top