Hva er kreditt score?

Kommentarer er skrudd av for Hva er kreditt score?

En kreditt score beregner ditt økonomiske nivå, og innehar mange forskjellige elementer. Opplagte elementer som inntekt, betalingsanmerkninger og andre økonomiske innsikter er selvsagt med, men også alder, om du har flyttet den siste tiden og lignende.

Det finnes forskjellige kredittsjekkselskaper og hver av disse har sine unike måletall. Felles for dem alle er dog elementene i en kreditt score. Der et selskap har en skala fra 1-10 og en annen 1-100, vil «50% kreditt score» gi henholdsvis 5 og 50.

Betalingsanmerkning gir lav score

Det kommer neppe som noen overraskelse av betalingsanmerkninger gir lavest score. Det er blant annet derfor det er så vanskelig å få lån i disse situasjonene. Med en dårlig kreditt score, blir du ansett som en risiko for bankene som kan låne ut penger, og de fleste følger disse kredittsjekkene slavisk. Det betyr at dersom du ikke kommer ut med en god score, vil du heller ikke få lån.

Men det finnes heldigvis muligheter, til tross for at du har betalingsanmerkninger. Ta for eksempel en titt på vår artikkel.

Viktig er det også å få med seg at din kreditt score går på vanlig nivå igjen etter du har betalt inn det du skylder i inkassosaker eller lignende. Sånn sett vil du da ikke få problemer med å få lån eller kredittkjøp så lenge du ikke gjør andre ting for å få en lavere score.

Andre ting som spiller inn

Alder har vi nevnt – dette er naturligvis relevant ettersom vi er i flere nivåer i livet. En ung person har sjelden mye økonomi å gå på, og får dermed automatisk en lavere vurdering enn en voksen mann i for eksempel 40-årene. En annen faktor er flytting, da det ikke utelukkende medfører solid økonomi å flytte hele tiden. Merk at dette kun vil trekke ned dersom det er snakk om hyppig flytting.

  • Alder
  • Betalingsanmerkninger
  • Flytting
  • Inntekt (herunder variasjoner, stigende/synkende, stabil)
  • Næringsdrivende (har du roller i næringslivet som bør tas med i en score?)

Ingen av disse punktene alene veier tungt nok til å sette deg på et kvalifisert nivå, men det er summen av dem alle som har skapt et produkt bankene og kredittselskaper kan stole på. Det kan også være lurt å ha dette i bakhodet. Du kan når som helst be om å få vite hvor du ligger på skalaen, men som regel må du betale for det.

About the author:

Back to Top