Stoppe tvangssalg

Kommentarer er skrudd av for Stoppe tvangssalg

Det er mange ulike årsaker som kan gjøre at man plutselig befinner seg i en kjedelig økonomisk situasjon. Et par utestående regninger kan fort føre til en vanskelig sirkel med ulike kreditorer som krever penger, inkassosaker og enda større gjeld og flere krav. Har man tatt lån hvor man stiller med sikkerhet, som ved bil og boligkjøp, og lånet ikke blir nedbetalt til avtalt tid, kan mislighold føre til en begjæring om tvangssalg. Hva som skjer og hvordan man kan stoppe tvangssalg av bolig, hytte eller annen eiendom skal vi ta en nærmere titt på i denne artikkelen.

Hva er et tvangssalg?

Et tvangssalg skjer når gjeld i et panteobjektet har blitt misligholdt til den grad at kreditoren ønsker å selge objektet for å kunne dekke inn så mye som mulig av det utlånte beløpet. Det er en siste utvei for kreditorer å få tilbake den belånte summen, og vil først skje etter en periode med purringer og inkassovarsler. Det er viktig å huske på at dette er en utvei som de fleste kreditorer ønsker å unngå da det både er tidkrevende, og en løsning som gjør at de som regel også vil lide et økonomisk tap.

Tvangssalg trenger imidlertid ikke bare skje når det er snakk om gjeldsbetalinger som ikke er blitt overholdt. Det kan også skje når det har oppstått en tvist mellom to parter. Mest vanlig i så måte er om et ektepar skal skille seg og de har verdier som de har eid sammen som de ikke kan klare å komme til enighet om. Da kan panteobjektet det er snakk om bli lagt ut for tvangssalg.

Slik kan du stoppe et tvangssalg

Det er ingen grunn til å gi opp kampen om panteobjektet dersom man har fått en begjæring om tvangssalg. For det er fortsatt enkelte ting du kan gjøre for å forhåpentligvis sette en stopper for salget. Det er imidlertid aldri en enkel prosess, og har man en lite oversiktlig økonomi er det som oftest lurt å hente inn et eksternt selskap som kan bistå i saken din. Et av selskapene som ofte blir anbefalt i en slik sammenheng er Gjeldsmegler1. De har erfarne ansatte som har jobbet med slike tvangssalg i flere år, og vil kunne være til stor hjelp om en har havnet i en slik kjedelig situasjon. En annen fordel med å benytte seg av et eksternt selskap er at kreditorer som regel ser på det som positivt at de kan forhandle med en tredjepart som spesialiserer seg på slike saker. Da får man en mer objektivt forhandlingspartner enn det som kan være tilfellet om man er personen som står midt oppe i det.

Det er kreditorene som setter i gang et tvangssalg og det er derfor de som til slutt kan trekke en begjæring. Derfor er det viktig at du er flink i forhandlingene, og at dere sammen prøver å komme frem til alternative løsninger. Det kan igjen være lettere å få til med et eksternt selskap. Men husk at dette er siste utvei for en kreditor, og det er noe de også ønsker å unngå, så god dialog er nøkkelen til suksess.

Finn løsning sammen – se nærmere på refinansiering

Når man forhandler for å unngå et tvangssalg er det viktig å «snu på hver stein» for å komme frem til mulige løsninger og forslag. Det er derfor viktig at du kan samle sammen og gi så mye informasjon du kan om situasjonen du er i. Når alt ligger åpent kan man lettere finne frem til ulike løsninger. Har man havnet i en situasjon hvor det er begjært tvangssalg, så stammer det ofte fra en personlig økonomi som ikke er helt strukturert. Så det vil alltid være positivt for en kreditor og se at du virkelig tar saken på alvor og viser at du nå en gang for alle skal rydde opp.

En av de vanlige løsningene som man gjerne ser nærmere på er å foreta en refinansiering av all den utestående gjelden. Ofte kan problemene som har ført til en begjæring av tvangssalg ligge i mange ulike smålån og ubetalte kredittkort. Å måtte betale til flere selskaper samtidig er både uoversiktlig og ikke minst dyrt. Så en av de beste måtene kutte ned på kostnadene på gjelden, samt gjøre ting mer oversiktlig, er å samle alt i et nytt lån basert på for eksempel et boliglån. Det er en av mange muligheter som et eksternt selskap som Gjeldsmegler1 kan forsøke å få ordnet for deg. Statistikken peker også på at neste 90% av tilfellene hvor det er begjært tvangssalg kan løses uten at salget gjennomføres. Mye handler altså om å ta tak i ting og jobbe for å få frem gode alternativer.

Snu det til noe positivt

Det å havne i en situasjon med tvangssalg er alltid kjedelig, og er en situasjon som gjør at en fort kan havne i en enda større negativ ond sirkel. Det er viktig at du ikke graver deg dypere ned og heller snur situasjonen til noe positivt. At du har fått en begjæring om tvangssalg er et tegn på at noe ikke er riktig med din personlige økonomi, og at noe må gjøres. Bruk det som motivasjon til å komme deg på økonomisk fote igjen, lær av hva som gikk galt og på den måten sørg for at du får en mer robust personlig økonomi for fremtiden.

About the author:

Back to Top